Zel.am
1.5.2005
Ostrava-Žilina-Púchov-Horní Lideč-Ostrava

Excelsiorem ze Svinova, v Žilině přestup na Čingov do Púchova, pěšky do Dohňan a potom s mezipřistáním v Lidečku zpátky přes Hranice do Ostravy.
 

Hraniční kámen

trať Mosty-Čadca

Žilina
Žilina Žilina
R 602 Čingov Žilina
Žilina Žilina
Žilina R 602 Čingov
R 602 Čingov Žilina

Žilina Žilina
Žilina Žilina
Žilina Púchov
Púchov
os.3272
Dohňany
Púchov most cez Váh Před Strelenkou
Lúky pod M. Střelná
Střelenský tunel Střelenský tunel
Lidečko

IC 143 Odra
Ostrava-Svinov
60 a volno

V Lidečku V Lidečku
Lužná 270
U Jeseníku nad Odrou U Jeseníku nad Odrou

na Ferdinandce Polanka
Excelsior se blíží ke státní hranici na Ferdinandce

U Jeseníku nad Odrou

U Svinova