Tunel ve Střelné

Stavba tunelu ve Střelné, rok 1935

Střelenský tunel na Lyským průsmykem vedené trati Horní Lideč - Půchov (trať československé vzájemnosti) prochází obcí Střelná, která se nachází téměř na československé hranici nedaleko stanice Horní Lideč. Stavba 300 metrů dlouhého tunelu začala v květnu 1935 a byla součástí 5 úseku stavby kterou prováděla firma Krýsa-Posita.Vedením stavby byl pověřen ing. Dahinter a stavitel J.Vozihnoj. Převážná většina dělníku byla z okolí stavby , ale na kamenických pracích pracovali barabové až z Itálie a jiných zemí. Tunel byl proražen 3.12.1935 a normální lokomotiva projela poprvé tunelem už 3.12.1936. Jediná oběť výstavby tunelu byl zasypaný dělník z nedaleké obce Študlov. Stavba tunelu a trati přispěla k nevídanému rozmachu obce a řemesel, obec Střelná získala na větším významu a toto se podepsalo i na většině jejich obyvatel. Provoz na trati Horní Lideč - Půchov byl slavnostně zahájen 2.5.1937.

Současnost tunelu a trati jak jsem ji nafotil 30. května 2004 na prokliknutí je velký obrázek.
 

Situace z roku 1991, na fotce jsem já,
jako baraba-začátečník

Vstup do tunelu na straně zastávky a bývalého hradla Střelná, všimněte si betonového pažení nad tratí.

Těžký pn vlak s postrkem zdolává poslední metry stoupání. Kde jsou ty doby kdy těchto vlaků zde projelo i 10 za hodinu a s dvojitým postrkem. Tentokrát jsem byl rád že jsem mohl vyfotit alespoň 1 náklad, a to jsem strávil u trati cca 3 hodiny...

Všimněte si jak se láme niveleta trati a postrk zdá se už nebude mít žádnou práci.

Pohled z nitra tunelu na velmi efektní pažení bočních křídel tunelu.

Pohled shora

Pohled shora

Pohled z nástupiště zastávky Střelná na ústí tunelu

Os.vl. z Půchova do Horního Lidče odjezd ze Střelné 10:50 právě přijíždí..............

Portál na slovenské straně tunelu

Výjezd z tunelu na slovenské straně

Pohraniční stanice Horní  Lideč
141.004-2 v nádherném laku čeká na zvláštní rychlík s německými turisty jedoucí z Popradu do ???(ví někdo?)

Rychlík právě dorazil a němečtí turisté ožívají.....přichází jen formální celní kontrola...............

Posun dovolen, střídáme slovenský stroj......

A konečně zachycen na trati, zde poblíž zastávky Lidečko ( místně Lomensko podle zaniklé obce)
za povšimnutí stojí stav 1 traťové koleje....

Podívaná ze svahu v obci Lidečko.
Osobní se blíží k zastávce Lidečko - ves

Čertovy skály v Lidečku , skoro jako v pohádce

zpět na Tunely
 

prameny:
publikace Střelná naše otčina rodná od J.Matochy
foto autor, kromě Staré fotografie ze stavby trati