Zel.am

Příručka pro strojvůdce parních lokomotiv

druhé doplněné a přepracované vydání

díl 1

díl 2

nákresy

 

VIDEO 7 ROTA

 

Nákladem ministerstva dopravy, Tiskem E.Beaufort, národní správa, Praha II., Jungmannova 15

1948

 

skenováno v únoru 2008

www.zelam.cz

vitaklozik@seznam.cz